Wie zijn de Vrienden van het Brinkhuis?

Het bestuur van de stichting Vrienden van het Brinkhuis bestaat uit:

Gerrit Jan Hülsenbeck (voorzitter), Ellen Brakel (secretaris), Rita Hausel (penningmeester), Daan Steenbergen, Marc Vos, Bert Veltens

VRIENDEN VAN HET BRINKHUIS – ANBI STATUS

ANBI

De stichting Vrienden van het Brinkhuis heeft de ANBI status (aangevraagd) waardoor ons fonds door de overheid erkend wordt als algemeen nut beogende instelling. Giften aan een instelling met ANBI status zijn voor uw inkomstenbelasting (IB) aftrekbaar.

Kvk nummer: 64092488

VRAGEN?

Vragen?

Stuur een e-mail naar vriendenbrinkhuis@xs4all.nl en u ontvangt van ons informatie over alle mogelijkheden. Vragen kunt u ook naar dit e-mailadres sturen of naar Postbus 506, 1250 AM Laren.

VRIENDEN & SPONSOREN

RABOBANK NOORD GOOILAND

Sponsor van het eerste uur. Rabobank Noord Gooiland

WORD OOK DONATEUR
“Als coöperatieve bank voelt Rabobank Noord Gooiland zich betrokken bij de lokale samenleving. Als bewijs van die betrokkenheid laten wij jaarlijks via het Coöperatiefonds een deel van de winst terugvloeien in die samenleving”
MR BANKZAKEN VAN RABO NOORD GOOILAND